Blog Image

All den respekt och känsla jag har i förhållande till naturen lägger jag i mitt engagemang för en sannare och sundare hudvård.

Under 45 år som hudterapeut och pionjär inom området örtterapeutisk hudvård i Sverige, har jag sökt finna en väg att hjälpa hudens egna funktioner att åstadkomma en friskare hud. Nu har jag nått fram.

I min verksamhet har jag under åren arbetat med en mängd olika preparat. Många av dem har jag provat själv, framförallt när jag var ung och led av svår acne. Men det var först när jag behandlades med örter som någon verklig förbättring uppstod. Därför ligger ungdomar med hudproblem mig speciellt varmt om hjärtat. Deras hudproblem har varit drivkraften i mitt sökande och resultatet är Theresa-metoden.

På vägen dit har jag funnit lösningar även för andra hudproblem och åldrande hud.

Hemligheten bakom Theresa-metoden finns i hudens arbetsmetoder. Ju mindre som tillförs huden, desto bättre resultat. Att ta fram Theresa-metoden har givit mig känslan av att förmedla ett viktigt budskap från gamla tider till nutidens kvinnor. Jag hoppas att budskapet når fram.

Vänliga hälsningar

Viveca Theresa Göcke